Dotační progamy

 

 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016805: 

„Energetické úspory v provozu Planá“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v procesu zpracování kovového odpadu v provozovně společnosti Jiří Hýsek. Energetické úspory bude dosaženo vyřazením staré technologie, konkrétně překládkového hydraulického rypadla Fuchs 712 a jejím nahrazením nové generace překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie. Místem realizace projektu je vlastní provozovna žadatele v obci Planá u Mariánských Lázní.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty)především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení pětiprstého drapáku. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1-2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského procesu. Stroj je velice efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k roku výroby je jeho poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie a ke snížení jednotkových variabilních nákladů na zpracovatelský proces.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

2024 www.kovosrot-hysek.cz | Všechna práva vyhrazena

Vytvořil Jan Chodl

Kontaktujte nás Výkup surovin - Jiří Hýsek
Nádražní 535 (Provozovna)
Severní 789 (Sídlo firmy)
348 15 Planá
Tel.: +420 603 715 252
Tel.: +420 737 800 721
email: jirihysek@tiscali.cz
Po. - Pá. 8:00 - 17:00
So. 8:00 - 12:00